Posts by Aimo

Yrittäjyys kouluopetuksessa

Yrittäjyys kouluopetuksessa

Nykyisessä opetusjärjestelmässä oppilaita ei välttämättä valmenneta työskentelemään yrittäjänä ja kohtaamaan elämässään uusia ja ennalta-arvaamattomia asioita. Mutta lapsia kaikissa kouluissa voi...

Markkinointiajattelun viisi vaihetta

Markkinointiajattelun viisi vaihetta

Useille ihmisille sanasta markkinointi saattaa tulla mielleyhtymä nimenomaan mainonnasta ja sitä kautta tapahtuvasta myynnistä. Markkinointi on kuitenkin paljon enemmän kuin...

Yrityksen liikeidean laatiminen

Yrityksen liikeidean laatiminen

Kun yritystoimintaa lähdetään aloittamaan, laaditaan ensimmäiseksi yritykselle toiminta-ajatus. Toiminta-ajatuksen perusteelta taas luodaan liikeidea, joka kuvaa toiminta-ajatuksen toteuttamista käytännön tasolla. Se...

Yritysmuodon valinta yrityksen perustamisessa

Yritysmuodon valinta yrityksen perustamisessa

Yritysmuodon valinta on yksi tärkeimmistä ratkaisuista, kun uutta yritystoimintaa aloitetaan. Yritysmuodon valintaan vaikuttaa olennaisesti yrityksen toiminnan luonne sekä myös yrityksen...