Johtajana mahdollisesti tekemiäsi virheitä

Johtajana oleminen sisältää runsaasti vastuullisuuksia, kuten työpaikan ongelmien hoitamisen ja hyvän esimerkin näyttämisen. Sinua kohtaan osoitetaan yleensä suuria odotuksia, koska...

Heikosti menevän yrityksen suunnan muuttaminen

Olit sitten ottamassa haltuusi yritystä, jolla menee huonosti, tai aloittamassa uutta omaa yritystäsi, heikosti menevän yrityksen suunnan muuttaminen vaatii paljon...

Käsityöyritysten markkinointistrategiat

Vakavaraisilla yrityksillä sekä yrityksillä, joilla on suuri rahoitus ja merkittävä liikevaihto, on riittävästi budjettia palkata markkinointi- ja mainontayrityksiä. Mutta pienillä...

Naisyrittäjien kohtaamia haasteita ja keinoja niiden ylittämiseksi osa 2

Naispuoliset yrittäjät kohtaavat useita haasteita, jotka saattavat olla usein hyvin erilaisia kuin miespuolisilla kollegoilla. Artikkelisarjan ensimmäisessä osassa tarkasteltiin naisjohtajien kohtaamia...

Naisyrittäjien kohtaamia haasteita ja keinoja niiden ylittämiseksi osa 1

Paperilla naisyrittäjien tilanne ei ole koskaan näyttänyt paremmalta. Outi Sirviön vuonna 2016 tekemän opinnäytetyön mukaan naisyrittäjiä on suomessa 80 000,...

Liiketoiminta on esteiden ylittämistä

Yrittäjyys ei ole määränpää, vaan pikemminkin jatkuva matka. Tätä matkaa taittavat menestyvät yrittäjät eivät kuitenkaan odota saapuvansa mihinkään maaliin. Jos...

Menestyminen on vaikea tie

Yrittäjyys on vaikuttava sana, johon sisältyy optimismia ja menestykseen sekä rikastumiseen liittyviä ajatuksia. Uusi sukupolvi ja uraa luoneet veteraanit näkevät...

Yrittäjyys kouluopetuksessa

Nykyisessä opetusjärjestelmässä oppilaita ei välttämättä valmenneta työskentelemään yrittäjänä ja kohtaamaan elämässään uusia ja ennalta-arvaamattomia asioita. Mutta lapsia kaikissa kouluissa voi...

Markkinointiajattelun viisi vaihetta

Useille ihmisille sanasta markkinointi saattaa tulla mielleyhtymä nimenomaan mainonnasta ja sitä kautta tapahtuvasta myynnistä. Markkinointi on kuitenkin paljon enemmän kuin...

Yrityksen liikeidean laatiminen

Kun yritystoimintaa lähdetään aloittamaan, laaditaan ensimmäiseksi yritykselle toiminta-ajatus. Toiminta-ajatuksen perusteelta taas luodaan liikeidea, joka kuvaa toiminta-ajatuksen toteuttamista käytännön tasolla. Se...