Naisyrittäjien kohtaamia haasteita ja keinoja niiden ylittämiseksi osa 1

Paperilla naisyrittäjien tilanne ei ole koskaan näyttänyt paremmalta. Outi Sirviön vuonna 2016 tekemän opinnäytetyön mukaan naisyrittäjiä on suomessa 80 000,...

Liiketoiminta on esteiden ylittämistä

Yrittäjyys ei ole määränpää, vaan pikemminkin jatkuva matka. Tätä matkaa taittavat menestyvät yrittäjät eivät kuitenkaan odota saapuvansa mihinkään maaliin. Jos...

Menestyminen on vaikea tie

Yrittäjyys on vaikuttava sana, johon sisältyy optimismia ja menestykseen sekä rikastumiseen liittyviä ajatuksia. Uusi sukupolvi ja uraa luoneet veteraanit näkevät...

Yrittäjyys kouluopetuksessa

Nykyisessä opetusjärjestelmässä oppilaita ei välttämättä valmenneta työskentelemään yrittäjänä ja kohtaamaan elämässään uusia ja ennalta-arvaamattomia asioita. Mutta lapsia kaikissa kouluissa voi...

Markkinointiajattelun viisi vaihetta

Useille ihmisille sanasta markkinointi saattaa tulla mielleyhtymä nimenomaan mainonnasta ja sitä kautta tapahtuvasta myynnistä. Markkinointi on kuitenkin paljon enemmän kuin...

Yrityksen liikeidean laatiminen

Kun yritystoimintaa lähdetään aloittamaan, laaditaan ensimmäiseksi yritykselle toiminta-ajatus. Toiminta-ajatuksen perusteelta taas luodaan liikeidea, joka kuvaa toiminta-ajatuksen toteuttamista käytännön tasolla. Se...

Yritysmuodon valinta yrityksen perustamisessa

Yritysmuodon valinta on yksi tärkeimmistä ratkaisuista, kun uutta yritystoimintaa aloitetaan. Yritysmuodon valintaan vaikuttaa olennaisesti yrityksen toiminnan luonne sekä myös yrityksen...