Erilaiset johtajatyypit

Erilaiset johtajatyypit

Me kaikki olemme erilaisia ja jokaisesta meistä löytyy poikkeavuuksia. Tämä koskee sekä työntekijöitä, kuin johtajiakin. Jokaisella meillä on oma tapansa työskennellä ja johtaa. Tämän takia hyvää johtajaa onkin vaikea arvioida, nimittäin jokaisella johtajalla on omat hyvät ja huonot puolensa. Joillakin on vain luontainen kyky tehdä se paremmin kuin toiset. Toiset meistä taas eivät tunne itseään ollenkaan kotoisaksi johtajan roolissa. Onhan se ihan ymmärrettävääkin, nimittäin johtaminen tarvitsee erittäin vahvaa mieltä ja hyvää itsetuntoa. Johtajan on myös oltava persoona, joka tulee toimeen muiden ihmisten kanssa, jolloin hänellä on kyky motivoida alaisiaan ja saamaan heistä kaikkein eniten irti. Tämä ei kuitenkaan ole täysin välttämätöntä ja riippuu myös aina työpaikasta ja siitä, mitä työntekijöiltä halutaan. Erilaisia johtajia ja johtaja tyyppejä on monia. Nämä tyypit on kuitenkin helposti tunnistettavissa yhteisten piirteiden myötä.Totta kuitenkin on, että kaikkien kanssa ei aina tarvitse tulla toimeen eikä kukaan voi tykätä jokaisesta. Hyvä johtaja kuitenkin osaa sivuuttaa omat tunteensa tällaisissa tilanteissa ja kaikesta huolimatta pystyy kohtelemaan jokaista tasavertaisesti. Johtajatyyppejä on siis osittain hyviä ja huonojakin, se on oikeastaan täysin kiinni siitä miten valtaansa käyttää. Tässä artikkelissa käymmekin hieman läpi erilaisia tapoja johtaa ja erilaisia johtajatyyppejä. Näistä voi sitten itse tunnistaa itsensä tai työpaikan pomonsa.

Delgoiva johtaja

Delgoiva johtaja

Tällainen johtaja tekee usein muita vähemmän. Hänen peruspiirteeseensä kuuluu asioiden ja tekemisten siirtäminen muille, jolloin hänelle jää vähemmän tehtävää. Hän on niin sanottu näkymätön johtaja, jota harvoin näkee paikalla. Tämä ei kuitenkaan välttämättä tarkoita pahaa. Delegoiminen on myös erittäin tärkeä taito, jota jokainen tarvitsee pärjätäkseen. Oikeanlaisella delegoimisella johtaja myös pitää huolen omasta jaksamisestaan, eikä rasita itseään liikaa. Usein nämä ovat managereita, joiden tehtävänä on jakaa tehtäviä. Tällainen johtaja toimii erityisen hyvin esimerkiksi uusille työntekijöille, jotka eivät oikein tiedä vielä mitä pitäisi tehdä ja odottavat jonkun antavan heille tehtävää. Haittana vain voi olla se, että tehtäviin vaaditaan johtajan apua, eikä johtaja ole enää näköpiirissä.

Itsevaltainen johtaja

Tämä on taas vastakohta delegoivasta johtajasta. Itsevaltainen johtaja ei luota kehenkään muuhun kuin itseensä, jolloin haluaa myös tehdä kaiken itse. Tämä johtaja tyyppi saattaa olla hyvinkin kontrolloiva ja määräilevä. Tämä johtaja on usein se, joka puhuu ja kertoo jatkuvasti kuinka asiat kuuluu tehdä. Huonona puolena on kuitenkin se, että hän ei myöskään kuuntele alaisiaan, jolloin alaisilla ei ole mihinkään minkäänlaista sananvaltaa. Tällainen johtaja saattaa käydä hyvinkin raskaaksi, nimittäin hänen kanssaan on mahdotonta kommunikoida ja neuvotella. Tällainen johtaja toimii hyvin erilaisissa ryhmissä, joissa ollaan hieman epävarmoja ja epäileväisiä siitä, mitä pitäisi tehdä ja miten tehtäviä tuli kehittää eteenpäin. Tietyille ryhmille johtajatyyppi voi taas olla hyvinkin lannistaja ja motivaation viejä. Luovemmille työntekijöille ei osata antaa tällöin tilaa ajatella ja luovia tehtävänsä itse.

Demokraattinen johtaja

Demokraattinen johtaja

Tämä on todellinen johtajien unelmatyyppi. Tällainen johtaja ottaa aina jokaisen työntekijän mielipiteen huomioon ja tekee päätöksen näiden perusteella. Hän yrittää nähdä kaiken mahdollisimman avoimesti asettumalla myös työntekijöidensä saappaisiin. Tällainen johtaja tietää palautteen tärkeyden ja pyrkii kehittämään itseään jatkuvasti. Tämä usein myös auttaa lisäämään työntekijöiden motivaatiota. Se että, heitä kuunnellaan saattaa auttaa heitä löytämään mielenkiintonsa uudelleen. Tällaisen johtajan alaisten tulisi kuitenkin olla aina hyvin valmistuneita, jotta he ovat valmiita esittämään mielipiteensä ja tekemään tarvittaessa muutoksia.