Liiketoimintasuunnitelman laatiminen

Yritystä perustaessa yksi perusasioista on liiketoimintasuunnitelman laatiminen. Se on suunnitelma, joka kertoo yrityksen liiketoiminnasta, käsittäen yrityksen businessmallin, käytettävät toimintatavat sekä konkreettiset tavoitteet. Lisäksi siihen sisällytetään yrityksen tulevaisuuden kasvutavoitteet. Näin sinulle on alusta saakka selkeää, kuinka toteutat yrityksesi ja millä tavoin sitä kasvatat. Ilman liiketoimintasuunnitelmaa sinulla on vain yritys vailla suunnitelmaa, jolloin tulevaisuus ei ole taattu. Liiketoimintasuunnitelmaa tarvitset kehittäessäsi yritystäsi.

Liiketoimintasuunnitelman laatiminen

Liiketoimintasuunnitelmasta myös ulkopuoliset tekijät näkevät yrityksen tavoitteet, kannattavuussuunnitelmat ja myös sen, mistä lähtökohdista yrityksen perustaminen on aloitettu. Näin yrityksestä saadaan kuva, jollaista ei voi saada ilman liiketoimintasuunnitelmaa. Liiketoimintasuunnitelmaan sisällytetään laskelmat yrityksen tekemistä investointikuluista sekä muista mahdollisista kuluista, joita tarvitaan yrityksen alkuun pääsemiseksi. Lisäksi yrityksen toiminnan kannalta oleellista ovat yritykselle koituvat tulevat säännölliset kulut, kuten palkat ja vuokrat jne. Nämä sisällytetään liiketoimintasuunnitelman laskelmiin. Menojen lisäksi suunnitelmaan kirjataan ylös yrityksen tulotavoitteet. Näin yritys ei etene haparoiden tuurilla, vaan yrittäjällä on selkeä kuva siitä, kuinka paljon tulosta tulisi tehdä, jotta yritys olisi kannattava. Tämä on tietenkin yksi yrityksen tärkeimmistä kulmakivistä ja toiminnan kannalta oleellisimmista asioista. Mieti myös kysyntää. Tämä auttaa hahmottamaan yrityksen menestymismahdollisuuksia sillä alueella, jolle yrityksen perustat. Liiketoimintasuunnitelmaan sisällytetään suunnitelmat siitä, aiotaanko yritys tulevaisuudessa siirtää uusille markkinoille vai onko tarkoitus pitää yritys vain yhdellä paikkakunnalla. Mieti myös ulkomaan markkinoiden mahdollisuuksia. Alueellasi saattaa olla kilpailua ja tässä kilpailija-analyysi on avuksi. Mieti keinoja, joiden avulla erotut eduksesi ja joilla asiakas valitsee juuri sinun yrityksesi. Mikä vetoaa kohderyhmääsi?

Markkinointisuunnitelmat

Kun yrityksesi idea on valmis, seuraava askel olisi sen markkinoiminen eteenpäin. Kuinka aiot tämän toteuttaa? Markkinoinnin kohderyhmä tulee miettiä valmiiksi sekä käytettävät kanavat. Mieti, millainen kilpailutilanne yritykselläsi on. Jos alueellasi on muita samankaltaisia yrityksiä, tulisi sinun tietenkin erottua joukosta. Yritä tavoittaa markkinoinnillasi juuri sinun yrityksesi kohdeyleisö ja mahdolliset asiakkaat. Markkinointi on tärkeää, jotta palvelu saataisiin asiakkaille saakka. Markkinointiin saa apua erilaisilta markkinointiyrityksiltä.

Suunnitelman vaativat tahot

Liiketoimintasuunnitelmaa tarvitaan yrityksen tavoitteelliseen suunnitelmaan ja tavoitteeseen, mutta sitä tarvitaan myös muihin tarkoituksiin. Esimerkiksi TE-toimisto vaatii suunnitelman myöntäessään yritykselle starttirahaa. Sama on erilaisia yritystukia tai Finnveran rahoitusta haettaessa. Mieti asiaa mahdollisen rahoittajan kannalta. Myöntäisitkö rahoitusta sellaiselle yritykselle, jolla ei ole toiminnastaan minkäänlaista selkeää suunnitelmaa tai konkreettisia tulevaisuuden tavoitteita?

Kuinka teen suunnitelman

Liiketoimintasuunnitelman tekoon on olemassa useita tapoja. Ei siis ole yhtä ja oikeaa. Käytä juuri sinulle sopivaa menetelmää. Nykyään on olemassa sähköisesti täytettäviä suunnittelupohjia, jotka ovat käteviä liiketoimintasuunnitelman luomiseksi. Esimerkiksi Visma tarjoaa tämän mahdollisuuden. Visman tarjoama liiketoimintasuunnitelman luonti on yritykselle maksuton, joten sitä kannattaa ehdottomasti kokeilla ja katsoa, sopiiko se juuri sinun yrityksellesi. Suunnitelman ylläpitäminen onnistuu Visman alustalla kätevästi. Oma Yritys-Suomessa saa laadittua sähköisen liiketoimintasuunnitelman. Myös tämä palvelu on maksuton ja siihen kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla. Oma Yritys-Suomi tarjoaa myös neuvontaa ja se tarjoaa monipuoliset palvelut yritystä perustaville. Saat tärkeitä neuvoja kaikissa yrittämiseen liittyvissä ongelmatilanteissa. Liiketoimintasuunnitelman voi laatia vapaamuotoisesti itse. Tällöin sinun tulee sisällyttää siihen kaikki tarvittavat osiot, kuten liikeidea, laskelmat, kuvaus yrityksen tarjoamasta palvelusta tai tuotteista, tulo- ja menotavoitteet ja asiakasryhmän kuvaus. Lisäksi suunnitelmaan sisällytetään SWOT-analyysi, jossa pohdit yrityksen sisäisiä vahvuuksia ja heikkouksia sekä ulkoisia mahdollisuuksia ja uhkia. Näin saat kuvaa siitä, millaisia ongelmia ja haasteita saatat yrittäessäsi kohdata ja kuinka niistä voidaan selviytyä. Vinkkejä liiketoimintasuunnitelman laatimiseen löytyy esimerkiksi edellämainituilta sivustoilta.

Kuinka teen suunnitelman