Mikä tekee hyvän johtajan?

Tämä kysymys pyörii aina välillä jokaisen meistä mielessä ja se liittyy oikeastaan jokaiseen elämään, jollakin muodolla.

Mikä tekee hyvän johtajan?

Oli sitten itse työntekijä ja johtaja niin on molemmille osapuolille hyvin tärkeää, että he tietävät mitä vaaditaan hyvältä johtajalta ja mitkä ovat hyvän johtajan ominaisuudet. Tällöin työntekijä, että johtaja molemmat tietävät tehtävänsä ja osaavat kohdella toisiaan oikeudenmukaisesti ilman ylimääräistä kitkaa. Tämä on usein avainasia myös työhyvinvointiin. Hyvän johtajan alaisuudessa on kiva työskennellä, joka taas lisää viihtyvyyttä työpaikalla. Silloin töihin on kiva tulla, koska kyseisen johtajan alaisuudessa kokee tulleensa hyväksytyksi ja saavansa oikeudenmukaisen kohtelun. Toisinpäin taas huono johtaja alentaa työhyvinvointia huomattavasti, mikä taas alentaa työntekijöiden viihtyvyyttä. Usein tällaisissa paikoissa on huomattavasti suurempi määrä sairauspoissaoloja ja työntekijöiden pysyvyys on huomattavasti heikompaa. Tämä vaikuttaa oikeastaan kaikkeen mitä yrityksessä on. Työntekijöiden sairauspoissaolot lisäävät yritykselle huomattavan määrän turhia menoja ja sijaisten palkkaamisia. Sijaisten saaminen on myös huomattavasti haastavampaa jos työpaikan johtajalla on huonomaine sijaisten keskuudessa. Tällöin jopa sijaiset, joilla saattaa olla vaihtoehto mennä muualle valitsevat luonnollisesti tämän paremman paikan. Myös työntekijöiden vaihtuvuus ja jatkuva palkkaaminen vie huomattavan määrän resursseja, jotka voisi käyttää huomattavasti paremmin. Yrityksen on vaikea luoda pitkän aikatähtäimien suunnitelmia, kun pitää olla jatkuvasti kouluttamassa uusia työntekijöitä. Jolloin vanhojen työntekijöiden täytyy jatkuvasti keskittyä uusien koulutukseen, eikä heille jää aikaa edistää omaa toimintaansa. Tämän takia yksi yrityksen tärkeimmistä ominaisuuksista on omistaa hyvä johtaja, joka osaa toiminnallaan tukea työntekijöitä ja auttaa pitämään samat työntekijät mahdollisimman pitkään.

Mitkä ovat sitten hyvän johtajan ominaisuuksia?

Ensimmäisenä varmasti tulee mieleen, että hyvä johtaja osaa tukea alaisiaan myönteisesti saaden aikaan lisää motivaatiota työn tekemiseen. Hyvä johtaja motivoi alaisiaan kuitenkaan lannistamatta ketään ja kannustaa tekemään hyviä tuloksia. Jos työntekijällä menee huonommin työpaikalla, hyvä johtaja osaa ottaa asian puheeksi ja kuuntelee työntekijän huolet ja auttaa pääsemään takaisin haluttuun tulokseen, ilman että puskee työntekijää negatiivisella tavalla. Tällöin myös johtaja ymmärtää jokaisen työntekijän erilaisuuden ja sen, että miten ketäkin työntekijää tulee kohdella jotta jokaiselle jää hyvä mieli. Hyvä johtaja ei myöskään pidä asemaansa muita korkeammalle, vaan pitää itsensä kaikkien muidenkin työntekijöiden välillä. Tämä on erittäin tärkeä ominaisuus kun puhutaan kommunikoinnista. Kun johtaja on täysin samassa asemassa työntekijöiden kanssa, on hänelle usein huomattavan paljon helpompi kertoa ja pyytää asioita. Kommunikointi sujuu paljon luonnollisemmin, kun johtaja ei ole pistänyt itseään muita korkeammalle. On myös sanottu, että hyvä johtaja ei koskaan suutu työntekijöilleen vaikka he tekisivätkin virheitä. Tällöin johtaja kertoo virheestä asiallisesti ja tarvittaessa pitää työntekijän kanssa asiallisen neuvottelun, ilman että suuttuu hänelle aiheesta. Jos johtaja jatkuvasti suuttuu työntekijöilleen pienistäkin virheistä, rupeavat työntekijät rupeavat pelkäämään virheiden tekemisiä. Tällöin tekeminen taso alenee ja tapahtuneita virheitä ruvetaan peittelemään johtajan suuttumisen takia.

Mitkä ovat sitten hyvän johtajan ominaisuuksia?

Hyväksi johtajaksi voisi oikeastaan verrata susilauman johtajaa. Susilaumassa johtajalla on erittäin tärkeä roolia ja johtaja on se, joka pitää jokaisesta jäsenestä huolta. Kun susilauma liikkuu, on ensimmäisenä kulkemassa vanhimmat ja huonokuntoisimmat. He näyttävät kävelytahdin kaikille muille. Heidän jälkeensä seuraa viisi vahvinta jäsentä, jotka suojelevat huonompiosaisia ulkopuolisilta uhkilta. Tämän jälkeen on muu jäsenistä. Muun jäsenistön perässä taas on toiset viisi vahvinta jäsentä, jotka pitävät huolta kaikista muista jäsenistä. Kaikkien jäsenien takana kulkee johtaja, joka pitää huolta siitä, että kukaan jäsenistä ei jää jälkeen.