Naisyrittäjien kohtaamia haasteita ja keinoja niiden ylittämiseksi osa 1

Paperilla naisyrittäjien tilanne ei ole koskaan näyttänyt paremmalta. Outi Sirviön vuonna 2016 tekemän opinnäytetyön mukaan naisyrittäjiä on suomessa 80 000, joka on kolmasosa kaikkien yrittäjien määrästä. Muutaman vuoden notkahdusta lukuun ottamatta naisyrittäjien määrä on ollut jatkuvassa kasvussa. Yrittäjyyden mahtimaassa Yhdysvalloissa vuoden 2017 tilastojen mukaan yli 11 miljoonaa yhdysvaltalaista yritystä oli naisten omistuksessa, ja näiden yritysten alaisuudessa työskenteli lähes 9 miljoonaa ihmistä ja niiden liikevaihto ylsi 1 700 miljardiin dollariin.

Mutta numerot kertovat ainoastaan osan tarinasta. Naisten omistamat yritykset ovat yhä vähemmistössä, ja naisten kohtaamat esteet yrittäjyydessä ovat suuria ja usein hyvin erilaisia kuin miespuolisten yrittäjien kohtaamat haasteet. Business uutiset Daily -lehti haastattelu naispuolisia toimitusjohtajia ja kysyi heiltä millaisia suurimpia haasteitta he ovat kohdanneet ja kuinka he ovat päässeet näiden haasteiden yli.

Sosiaaliset odotukset

Useimmat naispuoliset yrittäjät, jotka ovat osallistuneet verkostointitilaisuuksiin, voivat eläytyä seuraavaan skenaarioon. Kävelet yleisöä täynnä olevaan seminaariin ja voit laskea kaikki paikalla olevat naiset yhdellä kädellä. Kun naisyrittäjät keskustelevat liiketoiminnasta lähinnä pelkkien miesjohtajien kanssa, tilanne voi käydä hermostuttavaksi.

Tällaisissa tilanteissa naisista saattaa tuntua, että heidän täytyy mukautua stereotyyppiseen miesten asenteeseen liiketoimintaa kohtaan, olla kilpailuhenkinen, aggressiivinen ja toisinaan liian suorasukainen. Mutta menestyneet naispuoliset toimitusjohtajat uskovat, että omana itsenään toimiminen ja oman äänensä löytäminen ovat avaintekijöitä ennakkoluulojen yli pääsemiseksi.

Trunkettes-yrityksen perustaja ja toimitusjohtaja Hilary Genga sanoo, että on tärkeää olla oma itsensä ja luotaa siihen mitä edustaa. Hän muistuttaa, että yrittäjä on päässyt nykyiseen tilanteeseensa kovalla työllä ja päättäväisyydellä, ja mikä tärkeintä, hän on saavuttanut oman tilanteensa. Gengan mukaan on turhaa kääntää oma ajatusmaailmansa vastaamaan miesten ideaa siitä, millaiselta johtajan tulisi näyttää ulospäin.

Rajoitetut rahoitusmahdollisuudet

Full Circle Insights -yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja Bonnie Crater kertoo, että rahoittajat investoivat yleisimmin startup-yrityksiin, jotka edustavat heidän omaa ”heimoaan”. Esimerkiksi tietystä korkeakoulusta valmistunut sijoittaja sijoittaa rahojaan herkemmin samasta korkeakoulusta valmistuneen henkilön yritykseen. Tämä tarkoittaa, että sijoitusyhtiöt, joissa on naispuolisia osakkaita, sijoittavat myös herkemmin naisten yrityksiin. Tilastojen mukaan tällaiset tilanteet edustavat tosin vain muutamaa prosenttia kaikista yrityksistä.

Sijoittajat etsivät tyypillisesti yrityksiä, joiden valuaatiossa on kasvupotentiaalia useisiin miljooniin euroihin. Yrityksen perustamisvaiheessa onkin tärkeää miettiä, kuinka kasvu voidaan toteuttaa. Jos yrityksen perustajissa on mukana asiantuntijoita, jotka voivat toteuttaa liiketoimintasuunnitelmaa hyvin, myös sijoittajat ovat luottavaisempia tällaisia yrityksiä kohtaan. Tarpeen on tietenkin myös hyvä, markkinoille sopiva tuote.

Uskottavuusongelmat

Aina silloin tällöin naispuoliset toimitusjohtajat huomaavat olevansa miesvaltaisella toimialalla tai työpaikassa, jossa heidän johtamisrooliaan ei oteta vakavasti. Jelmar-perheyrityksen toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja Alison Gutterman kertoo kokeneensa tätä uransa alkuvaihella. Hän kertoo, että miesvaltaisella alalla naisyrittäjänä toimiessa kunnioituksen ansaitseminen saattaa vaatia paljon.

Perheyrityksessä toimivalle Guttermanille tämä haaste oli erityisen hankala, koska hän kohtasi paljon ennakkoluuloja, joiden mukaan hän eli ainoastaan isänsä ja isoisänsä maineen varassa. Hän halusi työskennellä kovasti luodakseen oman maineensa itsenäisenä kovasti työskentelevänä ja kunnioitettava yrittäjänä. Hänen piti oppia kasvattamaan omaa itseluottamustaan ja päästä eroon itsensä aliarvioimisesta.

Guttermanin mukaan sellaiset negatiiviset ajatukset, jotka ovat kehittyneet omassa päässäsi, estävät sinua saavuttamasta täyttä potentiaaliasi. Gutterman liittyi itse useisiin naisyrittäjien ryhmiin päästäkseen eroon omista esteistään. Hän kertoo, että näissä ryhmissä hän on saanut tukea mentoreilta ja muilta vastaavassa tilanteessa olevilta, joiden ulkopuolisen katsontakannan ja kokemuksen avulla hän pystyi kasvamaan ja oppimaan yrittäjänä toimisessa.