Tärkeät asiat tietää yrityksen perustamisesta vuonna 2021

Yrittäjyys ei ole kaikkia varten. Saattaa kuulostaa pessimistiseltä, mutta oman yrityksen aloittaminen on haasteellinen tehtävä ja vaatii yrittäjältä paljon kunnianhimoa. Kuitenkin ympärillä voi nähdä paljon menestystarinoita, mikä osaltaan voi luoda liian kapean ja helpon kuvan siitä, mitä yrittäminen vuonna 2021 on. Koronapandemia on luonut siihen vielä omat lisähaasteensa. Olennaista onkin tehdä taustatyönsä kunnolla ja olla tietoinen, millaisia eri asioita yrityksen perustaminen vaatii. Oman yrityksen perustaminen on suuri askel, mutta toisaalta yrittäminen tuo arkeen myös uudenlaista vapautta, mitä pelkkä palkkatyö ei voi aina tarjota.

Tärkeät asiat tietää yrityksen perustamisesta vuonna 2021

Tärkeät asiat tietää yrityksen perustamisesta vuonna 2021

 

Mitä yrityksen perustaminen vaatii?

Yleisesti ottaen yrityksen perustaminen on aina jonkinasteinen riski etenkin taloudellisessa mielessä, ja siihen vaaditaan paljon rohkeutta. Suomen yrittäjät antaa paljon käytännön vinkkejä sivuillaan miten toiminnassa pääsee alkuun. Suomessa uusia yrityksiä tuetaan myös taloudellisesti, ja tuore yrittäjä voi hakea toiminnalleen starttirahaa. Alkuun pääseminen vaatii myös monenlaisia käytännön toimia ja lupa-asioiden selvittelyä, mikä voi tuntua aluksi jopa kaoottiselta, mutta kova uurastus palkitaan kyllä ajan myötä. Kun perustus on kunnossa, toimintaa voi hyvillä mielin rakentaa eteenpäin. Startup-yrittäminen voi omalta osaltaan mahdollistaa yritystoiminnan aloittamisen yksin, mutta yleisesti ottaen vahva yritys tarvitsee osaavan tiimin taustalleen: mukana on hyvä olla ainakin talouteen ja verotukseen erikoistunut jäsen, ja toisaalta myös markkinoinnista ja lakiasioista tietävät henkilöt. Näin yrityksen jokainen toimielin tukee toiminnan kehittymistä ja toisaalta myös sen menestymistä. Harva yrittäjä myös omaakaan asiantuntemusta kaikissa liiketoiminnan eri osa-alueissa, joten menestyksekkäimmät yritykset ovat aina toimivan ja raudanlujan yhteistyön tulosta.

 

On myös tiettyjä persoonallisuuden piirteitä, jotka tukevat yrittäjänä menestymistä. Yrittäjän itsensä on hyvä olla päämäärätietoinen ja pysyä tavoitteessaan alun mahdollisista hankaluuksista huolimatta. Tämä on erittäin tärkeä piirre siinä mielessä, että jokainen yritys kokee varmasti takapakkeja, ja on hyvä muistaa, miksi liiketoimintaan on ylipäätään lähdetty mukaan. Toisaalta yrittäjän on myös kestettävä kritiikkiä: on luonnollista, että omaa tuotettaan ja liiketoimintaansa kohtaan kehittyy kiintymisen tunteita, mutta kasvattavaa kritiikkiä on kyettävä ottamaan vastaan, jotta liiketoiminta voi myös kehittyä.

Millaista on yrittäminen vuonna 2021?

Eräs 2000-luvun suurimpia trendejä on uudenlaisten markkinointikanavien synty, ja etenkin Facebookin kaltaiset sosiaaliset mediat on huomioitava tuotetta markkinoidessaan. Yrittäjän on hyvä pysyä teknologian harjalla, ja etenkin suuremmista yrityksistä puhuttaessa tiimissä on hyvä olla mukana erikseen digitaaliseen markkinointiin keskittynyt jäsen. Koska sosiaalisten medioiden käyttö yleistyy kaikissa ikäryhmissä, digitaalinen markkinointi todennäköisesti myös tavoittaa hätkähdyttävän suuren osuuden kohderyhmästä, ja sen laiminlyönti näkyisi myös tuloksessa.

 

Parhaimman tuloksen saadakseen tiimissä onkin oltava kartalla siitä, miten digitaalisen markkinoinnin eri mahdollisuuksia olisi parhainta käyttää hyödykseen. Toisaalta huomiota on kiinnitettävä myös siihen millaiset palvelut tällä hetkellä myyvät parhaiten. Jo nopea vilkaisu sosiaalisten medioiden puolelle paljastaa, kuinka moni jakaa siellä sisältöä työkseen: puhutaan sosiaalisen median vaikuttajamarkkinoinnista. Myös erityyppiset business coaching -palvelut ovat erityisen suosittuja, osaltaan varmasti myös sen vuoksi, että työhyvinvointiin  ja -motivaatioon kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Toisaalta myös koronaviruspandemia on rohkaissut ihmisiä etätöihin, ja monet verkossa toimivat palvelut ovat kasvattaneet suosiotaan. Tämä on varmasti trendi, joka jatkuu edelleen lähitulevaisuudessa.

 

Miltä tulevaisuus näyttää yrittäjille?

Uskoisin, että vuosikymmenen vaihde on ollut yrittäjille erittäin opettavainen. Kun koronaviruspandemian kaltainen globaali hätätila vaikuttaa monen normaalin elämän toimintoihin, ihmisten täytyy kehittää uudenlaisia business-malleja ja rohkaistua tavoittelemaan taloudellista itsenäisyyttä. On aloja, jotka ovat kärsineet pandemiasta monia muita aloja enemmän, ja yrittäjän olisi hyvä kehittää hyvä kehittää liiketoimintaansa siten, että se säilyy toimintakykyisenä myös hätätilanteissa. Yrittäjän on hyvä myös pysyä ajan hermoilla siitä, millaiset palvelut ja tuotteet myyvät ja tarkastella mahdollisuuksiaan tämän kaltaisten palveluiden tuottamisessa.

Miltä tulevaisuus näyttää yrittäjille

Miltä tulevaisuus näyttää yrittäjille?