Yhtiömuodon valinta on tärkeää

Yrittäjäksi ryhtyminen Suomessa on helppoa. Yksinkertaisimmillaan pääomaa ei juurikaan tarvita, eikä perustamiseen mene mitään kuluja. Ennen yrityksen perustamista on kuitenkin tärkeää miettiä tarkkaan, mikä yhtiömuoto on juuri sinulle sopiva. Vaikka yksityinen elinkeinonharjoittaja saattaa alussa vaikuttaa helpoimmalta vaihtoehdolta, kannattaa eri vaihtoehtoja harkita tarkkaan ja miettiä myös tulevaisuutta.

Yhtiömuodon valinta on tärkeää

Suomessa suosituimmat yritysmuodot ovat yksityinen elinkeinonharjoittaja, jota kansanomaisesti kutsutaan myös toiminimeksi, ja osakeyhtiö. On olemassa kuitenkin muitakin ratkaisuja, jotka riippuen tulevan yrityksen toimialasta, riskeistä ja mahdollisesta kasvusta saattavat olla potentiaalisia vaihtoehtoja. Kommandiittiyhtiö sopii henkilölle, joka on valmis ottamaan taloudellisen vastuun mahdollisista tappioista, mutta haluaa mukaan sijoittajan. Avoin yhtiö taas soveltuu henkilöille, joilla on keskinäinen luottamus. Osuuskunta on taas harvinaisempi yhtiömuoto, mutta soveltuu joidenkin tiettyjen yritysten perustamiseen. Vaikka yhtiömuotoa voi myöhemmässä vaiheessa muuttaa, paras ratkaisu on kuitenkin luonnollisesti valita yhtiö, joka toimii perustamisajatuksensa voimin ainakin ensimmäiset vuodet. Asioita, joita tulee ottaa huomioon ovat muun muassa kuinka monta ihmistä yrityksen perustaa, yrityksen alkupääoma ja vastuuhenkilöt, yrityksen laajentuminen ja verotus.

Taloudellisen vastuun taakka

Jos usko omaan liikeideaan ja sen kantavuuteen on luja, on olemassa muutamia yritysmuotoja, joissa yrittäjä on vastuussa liiketaloudellisista tappioista koko omaisuudellaan. Yksityinen elinkeinonharjoittaja on näistä suosituin, mutta myös kommandiittiyhtiö ja avoin yhtiö ovat vaihtoehtoja riskinottajille. Yksityinen elinkeinonharjoittaja sopii mainiosti henkilölle, joka on perustamassa yritystä yksin, ei tunne tarvetta laajentaa liiketoimintaa palkkaamalla muita henkilöitä ja alkupääoman tarve ei ole suuri. Taloushallinto ja verotus ovat yksinkertaisia, ja toiminimen perustaminen ilmaista tai rekisteröitynäkin edullista, ja yritysmuodon voi helposti laittaa tauolle tai lopettaa kokonaan. Varsinkin niin sanotuille freelance yrittäjille kuten graafikoille ja vapaille toimittajille tämä soveltuu mainiosti. Kommandiittiyhtiö vaatii yrittäjältä jo enemmän. Periaatteessa tämä yritysmuoto tarkoittaa, että tiedossa on sijoittaja tai sijoittajia, jotka ovat valmiita laittamaan rahaa tai apportin yrityksen taakse. Sijoittajat eivät ole vastuussa muusta kuin sijoitetusta pääomasta, mutta yrityksen vastuunalainen yhtiömies on vastuussa yrityksen mahdollisista tappioista koko omaisuudellaan. Avoimessa yhtiössä yrityksen perustajat ovat ovat kaikki vastuullisia yrityksen tappioista omalla omaisuudellaan. Tämä yhtiömuoto on suhteellisen harvinainen ja vaatii perustajiltaan lujaa keskinäistä luottamusta. Yhtiömiesten nimenkirjoitusoikeutta voi sopimuksella rajoittaa, muuten kaikki yhtiömiehet ovat oikeutettuja tekemään sopimuksia yhtiön nimissä.

Rajoitetun riskin yhtiömuodot

 

Jos yrittäjyys houkuttaa, mutta et halua laittaa koko omaisuuttasi vaakalaudalle, on olemassa muutamia yritysmuotoja, joissa taloudellinen riski rajoittuu vain sijoitettuun pääomaan. Osakeyhtiö on näitä muodoista suosituin Suomessa, mutta osuuskunta ja kommandiittiyhtiön äänettömänä yhtiömiehenä toimiminen potentiaalisia vaihtoehtoja. Osakeyhtiön voi perustaa myös vain yksi henkilö, mutta silloin tarvitaan varajäsen hallitukseen. Kirjoitushetkellä yksityisen osakeyhtiön perustamiseen tarvittava summa on 2500 euroa. Osakeyhtiöllä on useita positiivisia puolia, joista riskien hallinta ja verotus tekevät siitä suositun yhtiömuodon. Myös yrityksen koko ja kasvumahdollisuudet ovat joustavampia, ja usein mahdolliset rahoittajat suosivat tätä yhtiömuotoa. Osuuskunta on Suomessa harvinaisin yhtiömuoto. Jäsenmäärää ja osuuspääomaa ei ole etukäteen määritelty, joten sijoitus kyseiseen yritykseen saattaa olla hyvinkin pieni taloudellisesti. Yleensä tämä yhtiömuoto valitaan pankkitoimintaan tai osuuskauppaluonteiseen yritykseen. Sijoittamalla kommandiittiyhtiöön pääsee osaksi yritysmaailmaa, mutta äänettömänä yhtiömiehenä sijoittajalla ei ole sanottavaa yrityksen liiketoiminnasta. Usein sanotaan, että sijoittajana toimii joku omasta perhepiiristä tai muuten tuttu henkilö. Kuinka hiljaisia nämä yhtiömiehet ovat, jää jokaisen mielikuvituksen varaan. Perustaapa sitten yrityksen hallitulla taloudellisella riskillä tai laittaen kaiken likoon, kannattaa etukäteen miettiä tarkkaan ja tehdä perustavanlaatuiset tutkimukset ja suunnitelmat eri yritysmuotojen eduista ja haitoista. Suomessa toimii satoja eri neuvoja antavia laitoksia aina pankeista erilaisiin yhdistyksiin, joihin kannattaa ottaa yhteyttä, kun yrittäjyys houkuttaa.

Rajoitetun riskin yhtiömuodot