Yrittäjän maksut ja vakuutukset

Kun yritystoimintaa alkaa harkitsemaan, on usein mielessä vain toimiala ja potentiaaliset tuotot. Yrityksen pyörittämisen tylsemmät puolet, kuten kirjanpito, verot ja vakuutukset tulee kuitenkin ottaa huomioon jo perusbudjettia laadittaessa. Pienillä yhden hengen yrityksillä pakollisia maksuja ei ole paljon, ja niistä suurin osa on sidoksissa arvioituun tai todelliseen tuottoon

Yrittäjän maksut ja vakuutukset

Yrittäjälle on olemassa laaja valikoima erilaisia vapaaehtoisia vakuutuksia. Riippuen toimialasta, jotkut näistä on järkevä laittaa harkintaan, koska tapaturman tai mahdollisen taloudellisen vahingon korvaaminen omasta pussista voi nopeasti viedä elinkelpoisen yrityksen konkurssiin. Verojen ja vakuutuksien lisäksi aloittelevan yrittäjän on hyvä suunnitella työnsä hinta myös niin, että ansaitut lomat voi pitää hyvällä omallatunnolla. Kukaan ei halua löytää itseään tilanteesta, jossa lomaa on mahdotonta pitää, koska siihen ei ole taloudellisia mahdollisuuksia. Jos yritys palkkaa työntekijöitä, on heille luonnollisesti hoidettava lainmukaiset työnantajavakuutukset,kuten esimerkiksi työeläkemaksu ja sairasvakuutusmaksu. Muita vakuutuksia on muun muassa mahdollisen ajoneuvon vakuutukset ja kiinteistöille tarvittavat vakuutukset.

YEL on pakollinen kaikille

Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL on pakollinen lähes kaikille yrittäjille. Se on yrittäjän sosiaaliturva, ja sen osuuden mukaan maksetaan eläkkeen lisäksi myös korvaukset mahdollisen sairauden, työttömyyden ja vanhempainvapaan sattuessa. YEL-maksun voi vähentää verotuksessa, ja aloitteleva yrittäjä saa siitä 25% alennuksen ensimmäisen neljän vuoden ajalta.On pari ehtoa, jotka pitää täyttää, että kuuluu kyseisen vakuutuksen piiriin. Ensinnäkin yrittäjän tulee olla täysi-ikäinen, mutta alle 68 vuotias, ja tulotaso vuodessa tulee olla 7656,26 euroa tai sen yli (summa kirjoitushetkellä tammikuussa 2019). Myös sivutoiminen yrittäjä kuuluu YEL maksun piiriin, jos edellä mainittu tulotaso ylittyy. Viimeiseksi yritystoiminnan tulee jatkua vähintään neljä kuukautta yhtäjatkoisesti. YEL-vakuutusmaksut määräytyvät yrittäjän arvioiman työtulon mukaan. Työtulo ei kuitenkaan ole sama asia kuin yrityksen tekemä tulos. Eläketurvakeskuksen sivuilta voi löytää omalle toimialalle laskureita, joiden avulla aloitteleva yrittäjä voi arvioida realistisen työtulon. YEL-maksut eli työtulo kannattaa miettiä niin, että yrittäjällä saattaa olla hiljaisempia kuukausia, jolloin maksut saattavat prosentuaalisesti korkeampia, mutta sitten parempina kuukausina rahaa voi laittaa sivuun tulevia maksuja varten. Liian alhaiseksi ei kannata omaa työtuloaan myöskään arvioida, koska mahdolliset korvaukset ovat suhteessa maksetun YEL-maksun määrään. YEL-vakuutuksen lisäksi on olemassa muutamia muita alakohtaisia pakollisia vakuutuksia. Maatalouden parissa työskenteleville on oma MyEL niminen vakuutuksensa, joka käytännössä on sama kuin YEL. Sairaanhoidon piirissä toimivilla yrittäjillä kuten esimerkiksi hammaslääkäreillä tai fysioterapeuteilla tulee olla oma potilasvakuutus.

Vapaaehtoisten vakuutusten viidakko

Yrittäjälle on tarjolla monia eri vapaaehtoisia vakuutuksia. Riippuen toimialasta ja yrityksen koosta, jotkut näistä ovat toiminnan jatkuvuuden kannalta oleellisia. Vakuutuksia kannattaa aina kilpailuttaa, vaikka olisikin ollut yritystoiminnassa mukana vakuutuksien kanssa jo useita vuosia. Myös ammattiliitot ja -järjestöt kannattaa ottaa huomioon joitakin vakuutuksia etsiessä, sillä niillä saattaa olla jo voimassaolevia sopimuksia, joiden kautta vakuutuksia saa edullisemmin. Toiminnanvastuuvakuutus ja tuotevastuuvakuutus ovat yleisimpiä yrittäjien ottamia vakuutuksia. Ne korvaavat mahdolliset viallisista tuotteista tai palveluista syntyneet vahingot. Oikeusturvavakuutus ja konsulttivastuuvakuutus ovat muutamia muita hyviä esimerkkejä, jotka suojaavat yrittäjää mahdollisia kanteita ja vahinkovaatimuksia vastaan. On jokaisen itsensä pääteltävissä, tarvitseeko yrityksen inventaario vakuutuksen, ja kuinka kattava sen tulee olla. Yrityksen keskeytysvakuutus taas korvaa, jos yrityksen kalustukselle tai sen avainhenkilöille tapahtuu jotain, että toiminta keskeytyy. Tästä vakuutuksesta on myös olemassa muoto, jossa alihankkijoiden mahdolliset toimituskatkot korvataan.

Vapaaehtoisten vakuutusten viidakko

Parasta vapaaehtoisten vakuutusten kanssa on ottaa selvää alan yleisesti voimassaolevasta käytännöstä. Ammattiliitot ja -järjestöt ovat hyviä tiedonlähteitä, ja eri vakuutusyhtiöiden tarjontaa voi itsekin tutkiskella. Yrittäjän kannattaa olla tarkkana, ettei vakuutuksissa myöskään ole päällekkäisyyksiä.